brand CHEF
Almaz Iskakov
Pavel Sukhoparov
CHEF
DANIIL DYACHKOV
CHEF BAKER
VALERIA KOROSTELEVA
CHEF CONFECTIONER
MIROSLAV GOZHULOVSKY
CHEF SOMELIER